Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 16.5 A01, V00, V01, V02

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A01, V00, V01, V02