Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 19 V00, V01, V03

Xét tuyển theo học bạ 21,0

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
V00, V01, V03
Ghi chú
Xét tuyển theo học bạ 21,0