Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 23.25 V00, V01, V02

NK1 >=7; TO >=8; TTNV <=1

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
V00, V01, V02
Ghi chú
NK1 >=7; TO >=8; TTNV <=1