Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 19.15 V00, V01, V02

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
19.15
Tổ hợp môn
V00, V01, V02