Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 22 V00, V01, V02

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
V00, V01, V02