Chủ nhật, 27/11/2022
Đại học Việt Đức

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 21 A00, A01, V00, V02

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, V00, V02