Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Kiến trúc TP HCM

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 21 V00, V01

CƠ SỞ TP HCM

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
V00, V01
Ghi chú
CƠ SỞ TP HCM