Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Kiến trúc TP HCM

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 24.17 V00, V01

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
24.17
Tổ hợp môn
V00, V01