Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Công nghiệp TP HCM

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 20 A00, D01, H01, V00

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, D01, H01, V00