Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 16.1 A00, A01, V00, V01

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
16.1
Tổ hợp môn
A00, A01, V00, V01