Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 16.1 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
16.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07