Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 17.5 A00, A01, V00, V01

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, V00, V01