Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 21.25 A00, A01, V00, V01

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00, A01, V00, V01