Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 26 V00, V01

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
V00, V01