Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 28 V00, V01

Vẽ HHMT >=6

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
V00, V01
Ghi chú
Vẽ HHMT >=6