Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 17 A00, D01, H01, V00

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, D01, H01, V00