Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công Nghệ TP HCM

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 19 A00, D01, H01, V00

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, D01, H01, V00