Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 16 V00, V01, V02

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
V00, V01, V02