Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 16.5 V00, V01, V02

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
V00, V01, V02