Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Xây dựng Miền Trung

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 15 A01, D01, V00, V01

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, V00, V01