Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Xây dựng Miền Trung

Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101 13 V00, V01, V02, V03

Điểm chuẩn học bạ: 18

Mã ngành
7580101
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
V00, V01, V02, V03
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ: 18