Thứ ba, 25/1/2022

Đại học Xây dựng Miền Trung

Mã trường: XDT Phú Yên

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 860

  1. Xét tuyển từ kết quả thi THPT
  2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT
  3. Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT
  4. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển
  5. Xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM
  6. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng

Điểm chuẩn