Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 21.9 A00, B00, D01, D07

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
21.9
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07