Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 21.2 B00, D01, D07

Toán >=7.2 NV<=4

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
21.2
Tổ hợp môn
B00, D01, D07
Ghi chú
Toán >=7.2 NV<=4