Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Nha Trang

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 15.5 A00, A01, D07, D08

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D08