Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Nha Trang

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 16 A00, A01, B00, D08

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D08