Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 17.5 A00, B00, D07

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07