Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 16.85 A00, D07

TO >=7.6; HO >=4; TTNV<=2

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
16.85
Tổ hợp môn
A00, D07
Ghi chú
TO >=7.6; HO >=4; TTNV<=2