Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP HCM

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 20 A00, A01, A02, D90

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D90