Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 18 A00, B00, C08, D07

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, C08, D07