Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Cần Thơ

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 19.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07