Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Cần Thơ

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 20.2 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
20.2
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07