Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 15.25 A00, B00, D07, D15

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
15.25
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D15