Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Xây dựng Miền Trung

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520320 13 A00, A01, C01, D01

Điểm chuẩn học bạ: 18

Mã ngành
7520320
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ: 18