Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580102 20 V00

Mã ngành
7580102
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
V00