Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580102 25 V00

Mã ngành
7580102
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
V00