Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580102 26.7 V00, V01, V02

Mã ngành
7580102
Điểm chuẩn
26.7
Tổ hợp môn
V00, V01, V02