Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kiến trúc TP HCM

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580102 22.89 V00, V01

Mã ngành
7580102
Điểm chuẩn
22.89
Tổ hợp môn
V00, V01