Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Kiến trúc TP HCM

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580102 23.05 V00, V01

Mã ngành
7580102
Điểm chuẩn
23.05
Tổ hợp môn
V00, V01