Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 20 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07