Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Cửu Long

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 15 A00

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00