Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Cửu Long

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 15.5 A00, A01, C01, D01

 Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
 Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5