Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 14.15 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
14.15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01