Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 18 A00, A01

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01