Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Công nghiệp TP HCM

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 18.5 A00, A01, C01, D90

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D90