Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 19 A00, A01, C01, D90

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D90