Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 21.75 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07