Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 16.15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
16.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07