Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 15 A01

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01