Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 23 A00, A01, C01

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, C01