Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 21.6 A00, A01

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
21.6
Tổ hợp môn
A00, A01