Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205 20 A00, A01

Mã ngành
7580205
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01