Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 23.45 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
23.45
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01