Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 22.9 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
22.9
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01