Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 24 A01, D01, D07

Toán >=8.4 NV<=8

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=8.4 NV<=8