Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 23.98 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
23.98
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07