Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 24.1 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
24.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07