Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 20 A00, A01

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01