Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 23.75 A00, A01

TO >=7.6; LI >=8; TTNV <=9

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=7.6; LI >=8; TTNV <=9