Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 20.25 A00, A01

TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 1

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 1