Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 19 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01