Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 17.8 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
17.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90