Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 18 A01

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01