Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 21 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01