Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Kinh tế xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580301 16 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01