Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 21.75 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01