Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 19.75 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
19.75
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01