Thứ ba, 3/10/2023
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 23.51 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
23.51
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07