Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 22.8 A01, D01, D07

Toán >=6.4 NV<=3

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=6.4 NV<=3