Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 14.55 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
14.55
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01