Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Mở TP HCM

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07