Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Mở TP HCM

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 19 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07