Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Mở TP HCM

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 17.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07