Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Kiến trúc TP HCM

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 22 A00, A01

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01