Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kiến trúc TP HCM

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 21.2 A00, A01

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
21.2
Tổ hợp môn
A00, A01