Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01