Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 20.1 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
20.1
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01