Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 15 A00

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00