Thứ hai, 27/9/2021
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 19.75 A00, C01, C02, D01

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
19.75
Tổ hợp môn
A00, C01, C02, D01