Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Xây dựng Miền Trung

Quản lý xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302 15 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580302
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01