Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 20.01 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
20.01
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07