Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 21.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07