Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 22 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07