Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 21.1 A01, D01, D07

Toán >=8.2 NV1

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
21.1
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=8.2 NV1