Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 22.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
22.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07