Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201 14.25 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580201
Điểm chuẩn
14.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01